Wielkie PODZIĘKOWANIA dla Profesora Roberta Stanisława Śmigla za pomysł i pomoc w organizacji 💚
Lekarzom za cenne porady dla naszych dzieci.
Były to trzy dni niesamowitych spotkań, wrażeń I wykładów!
To ogromne przeżycie spotkać i poznać rodziny z takimi samymi problemami.
Dla nas rodzin z Zaburzeniem Glikozylacji Białek to początek wspólnych działań 💚
Tak wiele osób było zaangażowanych w to żeby ten weekend był tak wyjątkowy – DZIĘKUJĘ każdemu kto dołożył coś od siebie!